Teenused

Belsneks Elekter OÜ strateegilisteks ärivaldkondadeks elektrivõrkude valdkonnad.

Meie tegevus on suunatud välisvõrkude ehitusele ja hooldusele.

Ettevõtte peamisteks klientideks on elektrivõrkude ja telekommunikatsioonivõrkude omanikud, teedeehituse- ja taristuettevõtted ning omavalitsused.

Meie peamisteks teenusteks on:

  • Telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude projekteerimistööd;
  • Maakasutuse seadustamistoimingute teostamine;
  • Tänavavalgustuse ehitustööd;
  • Tänavavalgustuse hooldustööd;
  • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliini ehitustööd;
  • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliini hooldustööd;
  • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide ehitustööd;
  • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide hooldustööd;
  • Elektritpaigaldiste käiduteenus;
  • Insenertehniline nõustamine.